APPLA - Association for the Promotion of Polish Language Abroad (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą)
Language: pl | eng

Klub Pana Kleksa


Od lutego 2016 roku APPLA prowadzi w Edynburgu program nauczania języka polskiego jako dziedziczonego w formie zajęć polekcyjnych w dwóch szkołach podstawowych na terenie Edynburga (St Mary’s RC Primary School przy East London Street i St Ninian’s RC Primary School). Zajęcia te, prowadzone pod nazwą Klubu Pana Kleksa, są jedyną tego typu formą nauki języka polskiego na terenie Szkocji.
Nasi nauczyciele opracowują programy nauczania i autorskie materiały oraz pomoce dydaktyczne. Oferowane przez nas zajęcia są zintegrowane metodycznie z nauczaniem w szkockich szkołach (tzn. nauka pisania i czytania odbywa się przy użyciu podobnych metod i z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności, jakie dzieci zdobyły na szkockich lekcjach). Dzieci uczęszczające na zajęcia poznają także historię, kulturę i geografię Polski oraz, rzecz jasna, polską literaturę dziecięcą. Wszystko to przedstawione jest w atrakcyjnej formie i urozmaicone wspólnym śpiewaniem, przedstawieniami, recytacjami i pracami plastycznymi.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Konsulatu RP w Edynburgu udało nam się w 2016 roku zakupić mapy i plansze dydaktyczne oraz kilkaset polskich książek dla dzieci, które nasze Stowarzyszenie wypożycza bibliotekom szkół biorących udział w projekcie. Grant otrzymany z Foundation Scotland w marcu 2017 pozwolił nam z kolei na zakup sprzętu komputerowego i przygotowanie dodatkowych pomocy dydaktycznych.W 2018 roku otrzymaliśmy również dofinasowanie ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z funduszy Senatu RP z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynajmu i ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018.


NASZE PROJEKTY

Kleks_button

Podaruj_logo

Kleks_button

Kleks_button

Kleks_button


Copyright © 2022 Appla.org
APPLA is a registered charity (SCIO) with charity number SC045911

Polityka prywatności/Privacy policy