APPLA - Association for the Promotion of Polish Language Abroad (Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą)
Language: pl | eng

Dwujęzyczność

Każde dziecko wychowywane poza granicami Polski (lub w mieszanych związkach w kraju) ma niezwykłą szansę, by stać się dwujęzycznym. Wielojęzyczność to dar, który rodzice mogą dziecku podarować lub odebrać.

W latach 2015-2016 nasze Stowarzyszenie przeprowadziło w 11 krajach Europy oraz w Tunezji szeroko zakrojoną kampanię pod hasłem "Podaruj dziecku swój język ojczysty". Była i jest ona skierowana do rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci polskiego pochodzenia.

W ramach kampanii przygotowane zostały:


Zapraszamy na www.podarujdzieckujezyk.org.Patronat honorowy nad kampanią objąło prawie 50 instytucji i organizacji, w tym wiele zagranicznych uniwersytetów, organizacji polonijnych, wszystkie polskie placówki dyplomatyczne w krajach objętych kampanią oraz Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Polska Akademia Umiejętności. Na terenie Szkocji kampanię wspiera nas również The Royal Society of Edinburgh (szkocka akademia nauk).

Dlaczego warto przekazać dziecku swój język ojczysty?

Dziecko, które włada dwoma (trzema) językami na wysokim poziomie, to dziecko, które ma szanse czerpać w pełni z korzyści płynących z wielojęzyczności. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:NASZE PROJEKTY

Kleks_button

Podaruj_logo

Kleks_button

Kleks_button

Kleks_button


Copyright © 2022 Appla.org
APPLA is a registered charity (SCIO) with charity number SC045911

Polityka prywatności/Privacy policy